อย.ห่วงใยน้ำนมแม่ควรรับและบริจาคผ่านธนาคารนมแม่ที่มีมาตรฐาน เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์อวดอ้าางเพิ่มน้ำนม

 แนะเด็กทารกควรได้รับนมแม่มากกว่าเพราะมีสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับลูกมากที่สุดส่วนคุณแม่ที่ต้องการรับและบริจาคน้ำนม ควรรับและบริจาคผ่านธนาคารนมแม่ที่มีระบบฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน  เพื่อความ ปลอดภัยของลูกน้อย  หากพบเด็กได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการดื่มนมแม่ที่บริจาคจะถือว่าผู้บริจาคมีความผิดทางกฎหมาย  เตือนคุณแม่อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเพิ่มน้ำนม อย. ไม่เคยอนุญาต ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างลักษณะนี้ 

 นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยาเปิดเผยว่า  จากกรณีที่มีข่าวดารานักแสดงได้ประกาศ บริจาคนมแม่ของตนเองและมีการถกเถียงเกี่ยวกับการบริจาคน้ำนม และความปลอดภัยนั้น  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) ขอชี้แจงว่า  การบริจาคนมแม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดื่มนมแม่ ในเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักตัวน้อย  และทารกที่มี ปัญหาการเจ็บป่วยซึ่งแม่มีปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอ  โดยมีการบริหาร จัดการในลักษณะของธนาคารนมแม่  ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารนมแม่ จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารนมแม่ศิริราช  และธนาคารนมแม่ รามาธิบดี  ดำเนินการภายใต้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะ แพทยศาสตร์  ซึ่งได้นำมาตรฐานของคลินิกนมแม่ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  มาจัดทำหลักเกณฑ์และปรับให้สอดคล้องกับบริษัทของประเทศไทย  สำหรับคุณแม่ที่จะบริจาคน้ำนมจำเป็นต้องได้รับการซักประวัติ  และการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่า  ไม่เจ็บป่วยหรือติด เชื้อ  เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพน้ำนมที่บริจาค  เมื่อพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานแล้วจึงจะจ่ายให้เด็กทารก ในโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี  การบริจาคน้ำนมแม่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายจึงไม่ต้องขออนุญาตกัับ  อย.  

 แต่อย่างไรก็ตาม  อย. มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัย  หากพบมีเด็กได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการดื่มนม แม่ที่บริจาคจะถือว่าผู้บริจาคมีความผิดทางกฎหมายกรณีผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์  ต้องระวางโทษเลขาธิการ  ฯ  อย. กล่าวในตอนท้ายว่ำ  การส่งเสริมการดื่มนมแม่นั้นเป็นสิ่งที่ดี  เนื่องจากนมแม่เป็นอาหาร ที่มีประโยชน์สูง  สำหรับเด็กปกติสนับสนุนให้เด็กกินนมแม่ตนเอง  หากจำเป็นต้องได้รับการบริจาคนมแม่จะต้อง ได้รับผ่านธนาคารนมแม่ที่มีกระบวนการคัดกรองโรคและฆ่าเชื้อนมที่มีมาตรฐาน  เนื่องจากเด็กอาจมีความเสี่ยงต่อ การเจ็บป่วยได้  ส่วนคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมน้อยหรือมีปัญหาเรื่องการให้นมแม่  สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ คลินิกนมแม่  ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  หรือสำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเพิ่มน้ำนมมารับประทานเองเนื่องจากสตรีมีครรภ์และแม่ที่อยู่ในช่วงการให้นม ลูกถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องมีความตระหนักและระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหาร  เนื่องจากอาหารทุกชนิดที่แม่ รับประทานจะมีผลโดยตรงต่อทารกด้วย  หากมีความประสงค์จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ต้องปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญก่อนการบริโภค  และขอย้ำว่า  อย.  ไม่เคยอนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังกล่าวว่า  สามารถช่วยเพิ่มน้ำนมได้  หากผู้บริโภคพบเห็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือสงสัยในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานหรือความปลอดภัยของอาหาร  ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน  อย.  โทร.  1556 หรือ  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือตู้  ปณ.  1556  ปณฝ.  กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี  11000    หรือผานทาง    Oryor  Smart  Application  หรือ  Line  @FDAthai  หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อ  อย. จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดต่อไป จำคุกไม่เกิน  2  ปี หรือปรับไม่เกิน  2  หมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ที่มา:สำนักกงานคณะกรรมการอาหารและยา


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8253937
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6214
7758
45225
137185
373989
8253937

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)