วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคทางสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง.

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดบริการทางการแพทย์ และการฟื้นฟูสุขภาพในทุกระดับที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ไร้รอยต่อ ที่ประชาชนเชื่อมั่น และวางใจ

ยุทธศาสตร์ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์แผนไทย อาชีวอนามัย และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รองรับการพัฒนาจังหวัด และระบบสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการสร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุข วัฒนธรรมเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาการระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย มีนวัตกรรม และธรรมาภิบาล

No item found!

สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2562

เอกสาร การขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

คลิกไปที่เอกสารประกอบการประชุม

แผ่นพับ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

The Amazing Slideshow Addon!

The Amazing Slideshow Addon!

The Amazing Slideshow Addon!

สถิติผู้เข้าชม

7089290
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
67687
31418
164702
1329681
1731222
7089290

SP Tab


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/modules/mod_sptab/helper.php on line 23

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)