สถานบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบไปด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง

สำนักงานสาธาณสุขอำเภอ 7 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล x แห่ง

โรงพยาบาลรัฐบาล 7 แห่ง และ โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง (โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง)

โรงพยาบาลศรีมโหสถ

โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

Image

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและ วิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547 เล่ม 122 ตอนพิเศษ 68ง  ราชกิจจานุเบกษา  19 สิงหาคม 2548

สถิติผู้เข้าชม

8503133
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3488
8398
48705
150584
235797
8503133

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)