รายละเอียดการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ตั้ง

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

เบอร์ติดต่อ

หมายเลขภายใน

ผู้บริหาร หมายเลข อาคาร 1 ชั้น 2 หมายเลข
ห้องนพ.สสจ. 037-211-637 141 งานบริหารทั่วไป 123
รอง สิริเกียร 138 งานพัสดุ 153
รอง ธนวัน 137 การเงิน 104
รอง ครรชิต 122 CFO 114
อาคาร 1 ชั้น 1 หมายเลข งานช่าง 152
รับ-ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ 100 งานเลขานุการ 140
ประกันสุขภาพ 133 งานส่งเสริม 105
คุ้มครองผู้บริโภค 146 งานคุณภาพ 108
บริหารทรัพยากรบุคคล 144 อาคาร 2 ชั้น 2 หมายเลข
อาคาร 1 ชั้น 3 หมายเลข งานแพทย์แผนไทย 143
งานพัฒนายุธศาสตร์สาธารณสุข 110 ห้องนวด 106
งานควบคุมโรคติดต่อ (CD) 120 ห้องประชุมใหญ่ 135
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) 145 อาคาร 2 ชั้น 1 หมายเลข
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 102 งานทันตสาธารณสุข 118
จริยธรรมการวิจัย 148 อาคาร 3 หมายเลข
งานการแพทย์ฉุกเฉิน 130 สหกรณ์ออมทรัพย์ 115
นิติการ 147 ป้อมยาม 121

อีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถติดตามเรา

ติดต่อเรา

ขอบคุณที่ส่งข้อมูลติดต่อเรา

Image

องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข

ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น

สถิติผู้เข้าชม

8796057
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
14948
24279
107899
234818
208690
8796057

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)