สารสนเทศและการสื่อสาร

ขอให้รายงานผลการจัดหาตามแบบฟอร์มฯ ด้วย

เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ แล้ว ขอให้ส่งรายงานผลการจัดหาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มฯ ส่งกลับมาที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ด้วย  ขอขอบคุณ

แบบฟอร์ม รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

pdfj แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี (หนังสือที่ ปจ 0032.00/0175 ลว.17 มกราคม 2562)
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

wordj ดาวน์โหลดเอกสาร word pdfj ดาวน์โหลดเอกสาร pdf

คุณภาพข้อมูล และ การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

จำนวนประชากรแยกตามหน่วยบริการและชนิดการอยู่อาศัย TYPEAREA จังหวัดปราจีนบุรี ณ 1 คุลาคม 2562

จำนวนประชากรแยกตามหน่วยบริการและชนิดการอยู่อาศัย TYPEAREA จังหวัดปราจีนบุรี

newsgif1ณ 1 ตุลาคม 2562

แบบฟอร์มสำหรับนำเสนอ ประชุม 5 พย ุ63

แผนงาน/แผนกลยุทธ์

สถิติผู้เข้าชม

8794425
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
13316
24279
106267
233186
208690
8794425

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)