ITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ

ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH

แผนการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

  หมวด 2   หมวด 4

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

pdfdowloads

คำรับรองการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ธรรมนูญ

Image
Image
Image

สถิติผู้เข้าชม

3278091
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
379
3468
3847
79968
80235
3278091

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)