แบบฟอร์ม แผน/โครงการ

แบบฟอร์มปกสำหรับสสจ.

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2567 สำหรับสสจ.

แบบฟอร์มโครงการ ปี 2567 สำหรับสสจ.

แบบฟอร์มขออนมัติแผน โครงการ สำหรับสสจ.

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม สำหรับสสจ.

แแบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผน โครงการ สสจ.

แบบฟอร์มตารางปรับแผน โครงการ สสจ

ฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนิน

 

แบบฟอร์มปก สำหรับรพ. , สสอ.

แผนปฏิบัติการ ปี 2567 สำหรับรพ. , สสอ.

แบบฟอร์มโครงการ ปี 2567 สำหรับรพ. , สสอ.

แบบฟอร์มขออนุมัติแผน โครงการ สำหรับ รพ. , สสอ.

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม สำหรับ รพ. , สสอ.

แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผน โครงการ รพ. ,สสอ.

แบบฟอร์มตารางปรับแผน โครงการ รพ. ,สสอ.

ฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการหน่วยงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนิน

สถิติผู้เข้าชม

8502674
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3029
8398
48246
150125
235797
8502674

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)