28 พ.ค.64 เวลา 13.00 - 17 .00 น. ทีมCDCUเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Active Case Finding)

28 พ.ค.64 เวลา 13.00 - 17 .00 น.
#ทีมCDCUเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Active Case Finding) ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูง / กลุ่มเสี่ยง ณ บริษัท ทีซีฟาร์มาชติคอลอุตสาหกรรมจำกัด ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จำนวน 149 ราย และที่ บ่อดินโชคผ่องใส ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จำนวน 62 ราย และที่ รพ.บ้านสร้าง จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 214 ราย


พิมพ์