สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ

นางวัลภา หิรัญรัตนชัย
นางวัลภา หิรัญรัตนชัยตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ

“องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารและจัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม

บูรณาการการมีส่วนร่วม ภายใต้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย”

ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์

“องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารและจัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม

บูรณาการการมีส่วนร่วม ภายใต้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย”

ระบบงานสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบสิทธิ์สุขภาพ

ตรวจสอบสิทธิ์สุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
Smart COC

Smart COC

ระบบประสานงานเยี่ยมบ้าน จังหวัดปราจีนบุรี
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ