ข่าวใหม่ล่าสุด

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-mail

E-mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ปฏิทินกิจกรรม
e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
นายนพดล สุวรรณพิทักษ์
นายนพดล สุวรรณพิทักษ์
สาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง
คำขวัญอำเภอบ้านสร้าง
หลวงพ่อจาดเลื่องลือชื่อ ถิ่นระบือกุ้งใหญ่
เสื่อกกเสริมรายได้ ทุ่งนาข้าวเรืองรอง


วิสัยทัศน์ DHS
"สำนึกรักบ้านเกิด เป็นเลิศเมืองสุขภาพดี
คนบ้านสร้างไม่ทิ้งกัน"


วิสัยทัศน์ CUP บ้านสร้าง
"องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า ประชาชนมี
ความสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วม"


ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์
"องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วม"

ข่าวสารและกิจกรรมของเรา

City Full Of Opportunities

Why to invest in Urbanus city? Our town is full of possibilities in the following fields:

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

สถิติสุขภาพชาวอำเภอบ้านสร้าง

0
ประชากร
0
อสม.
0
เบาหวานรายไหม่
0
ความดันโลหิตสูงรายไหม่

กิจกรรมของเรา

Clean Urbanus For 1 Day

Clean Urbanus For 1 Day

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget.
Know Your Hood

Know Your Hood

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget.
Housing Projects

Housing Projects

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget.
Animal Care

Animal Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget.

กฎหมายที่เกียวข้อง