ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Salary slip

Salary slip

สลิปเงินเดือนออนไลน์
Smart coc

Smart coc

ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ปราจีนบุรี
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสิทธิ์การรักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สาธารณสุขอำเภอประจันตคาม

นายไกรสร มิ่งไทยสงค์
นายไกรสร มิ่งไทยสงค์โทร 065-7170025

"เป็นผู้นำการสร้างสุขภาพ
และบริการที่ได้มาตรฐาน
บูรณาการภาคี มีคุณธรรมโปร่งใส
ใส่ใจสามัคคี เจ้าหน้าที่มีความสุข"

ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์

“องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวประจันตคามมีสุข”

สถิติสุขภาพประชาชนอำเภอประจันตคาม ปีงบประมาณ 2564

0
ประชากร
0
อสม.
0
ความดันโลหิตสูงรายใหม่
0
เบาหวานรายใหม่

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อำเภอประจันตคาม