ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Salary slip

Salary slip

สลิปเงินเดือนออนไลน์
Smart coc

Smart coc

ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ปราจีนบุรี
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสิทธิ์การรักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายสมิทธิ์ สาสะเดาะห์
นายสมิทธิ์ สาสะเดาะห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม โทรศัพท์ 065-7170025

สร้างพลังองค์กร เสริมพลังเครือข่าย พัฒนาระบบข้อมูล มุ่งผลสัมฤทธิ์ประชาชน

ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์

“องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวประจันตคามมีสุข”

สถิติสุขภาพประชาชนอำเภอประจันตคาม ปีงบประมาณ 2564

0
ประชากร
0
อสม.
0
ความดันโลหิตสูงรายใหม่
0
เบาหวานรายใหม่