ข่าวใหม่ล่าสุด

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-mail

E-mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ปฏิทินกิจกรรม
e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
นายนวนิตย์ อิ่มใจ
นายนวนิตย์ อิ่มใจ
สาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง
คำขวัญอำเภอบ้านสร้าง
หลวงพ่อจาดเลื่องลือชื่อ ถิ่นระบือกุ้งใหญ่
เสื่อกกเสริมรายได้ ทุ่งนาข้าวเรืองรอง


วิสัยทัศน์ DHS
"สำนึกรักบ้านเกิด เป็นเลิศเมืองสุขภาพดี
คนบ้านสร้างไม่ทิ้งกัน"


วิสัยทัศน์ CUP บ้านสร้าง
"องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า ประชาชนมี
ความสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วม"


ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์
"องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วม"

สถิติสุขภาพชาวอำเภอบ้านสร้าง

0
ประชากร
0
อสม.
0
เบาหวานรายไหม่
0
ความดันโลหิตสูงรายไหม่

กฎหมายที่เกียวข้อง