สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง

ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอบ้านสร้าง

E-mail สสอ.บ้านสร้าง

bansangcenter@hotmail.com

เบอร์โทรติดต่อ

037271237

สถานที่ตั้ง

สสอ.บ้านสร้าง ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

อีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถติดตามเรา

ติดต่อเรา

ขอบคุณที่ส่งข้อมูลติดต่อเรา

Image

นายนพดล สุวรรณพิทักษ์
สาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง

เบอร์โทรติดต่อ 0817503981