ข่าวใหม่

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง

HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-mail

E-mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
สมัครใช้บริการ
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ปฏิทินกิจกรรม
e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สาธารณสุขอำเภอนาดี

นายนิสิต  ศรีพุ่ม
นายนิสิต ศรีพุ่มโทร. 065 717 0023
คำขวัญอำเภอนาดี
หินเพิงล่องแก่ง
นาดีแหล่งอุทยาน

ป่าลานทะเลหมอก
ลานไม้ดอกเขาทุ่ง

ตะวันรุ่งเขื่อนนฤบดินทร
หัตถกรรมศิลป์วัดล้านหอย


วิสัยทัศน์ 

สถานพยาบาลคุณภาพ
ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
ประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ปณิธารของเรา

วิสัยทัศน์
องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้าบูรณาการภาคี ชาวนาดีมีสุข

กิจกรรมของเรา

City Full Of Opportunities

Why to invest in Urbanus city? Our town is full of possibilities in the following fields:

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Urbanus Statistics

0
Emissions Reduction
0
Inhabitants
0
Successful Programs
0
Investments

Corporate Latest News

Your Elected Officials

Rick Dixon
Rick DixonMayor
Mark Crowley
Mark CrowleyCity Council
Kit Snow
Kit SnowController
Sasha Gurira
Sasha GuriraPublic Advocate

Urbanus City Partners

Amsterdam
Tokyo
Barcelona
Berlin
Cape-Town
London