ทีม CDCU อำเภอบ้านสร้าง ออกเชิงรุก หาเชื้อ COVID-19

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทีม CDCU อำเภอบ้านสร้าง ออกเชิงรุก หาเชื้อ COVID-19 ได้ออกปฏิบัติการคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง


พิมพ์