1 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้างอำเภอกบินทร์บุรีอำเภอศรีมโหสถ ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19


1 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้างอำเภอกบินทร์บุรีอำเภอศรีมโหสถ ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยง ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรมจำกัด         ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จำนวน 1,287 ราย และที่ บ้านบางกระดาน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จำนวน 16 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,303 ราย
ขอบคุณท่านนายแพทย์ โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ทีม CDCU อ.กบินทร์บุรี ทีม CDCU อ.ศรีมโหสถ
เจ้าหน้าที่บริษัท ทีซีฟาร์มาชติคอลอุตสาหกรรมจำกัด และทีมเครือข่ายสาธารณสุขออำเภอบ้านสร้าง ทุกท่าน เราคือทีมเดียวกัน จะสู้เพื่อชนะโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน


พิมพ์