2 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้างทีมCDCUอำเภอกบินทร์บุรีทีมCDCUอำเภอศรีมโหสถ ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Sentinel Surveillance)

2 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้างทีมCDCUอำเภอกบินทร์บุรีทีมCDCUอำเภอศรีมโหสถ ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Sentinel Surveillance)

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรมจำกัด ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 734 ราย#ไม่พบเชื้อ


พิมพ์