28 ต.ค.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้าง ออกคัดกรองเชิงรุก ตรวจหาเชื้อ COVID-19

28 ต.ค.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้าง ออกคัดกรองเชิงรุก ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ให้กับพระภิกษุ ณ วัดบางปลาร้า และ วังขอน ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 14 รูป **ผลการตรวจ Negative**


พิมพ์