วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ทีม CDCU อำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ทีม CDCU อำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจ RT-PCR และ Rapid Antigen Test ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 48 รายโรงเรียนวัดมูลเหล็ก(คุณครู)จำนวน 5 ราย ,วัดคลองเฆ่(พระภิกษุ) จำนวน 7 รูป และ พ่อค้า,แม่ค้า ตลาดนัดตาพงษ์ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 84 ราย รวมทั้งสิ้น 144 ราย

พิมพ์