MOIT18-มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนุบรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บันทึกฯ ขอรายงานฯ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนุบรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องก้นการรับสินบนฯ

ประกาศฯ เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

 


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8850008
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6559
9097
15656
288769
208690
8850008

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)