MOIT16-1-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสจ.ปจ. ปีงปม.พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตค.66-มีค67)

บันทึกฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสจ.ปจ. ปีงปม.พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (ตค.66-มีค67))

แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8849992
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6543
9097
15640
288753
208690
8849992

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)