กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาฯ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

3

เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาฯ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในช่วงวันที่ 19-29 ก.พ.67
รายงานข้อมูลผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายจากการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ผ่านทางลิงก์ https://shorturl.at/tIQ17 หรือ QR code ด้านล่าง โดย กำหนดตัดยอดข้อมูลภายในวันที่ 30 ของทุกเดือนและ รายงานข้อมูลภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8502934
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3289
8398
48506
150385
235797
8502934

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)