เปิดทีม CCR Team เพื่อลงพื้นที่นำทีมปฏิบัติการต้านโควิดในชุมชน (CCR Team)

1628904637590983 0

 

1628904633831323 1

นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เปิดการจัดอบรมทีมปฏิบัติการต้านโควิดในชุมชน  (CCR Team) เพื่อให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ในชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการจัดอบรมทีมปฏิบัติการต้านโควิดในชุมชน ( Comprehensive Covid-๑๙ Response Team : CCR Team ) ผ่านระบบ Cisco Webex  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาล  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของชุดปฏิบัติการต้านโควิดในชุมชน  (CCR Team) ผ่านกลไกคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)โดยจัดชุดทีมปฏิบัติการต้านโควิดในชุมชน  (CCR Team)  เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙  การจัดการผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสในชุมชน  ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติการและมาตรการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมาตรการการควบคุมโรคทันทีเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไป
เครดิต /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นพ.สสจ.ปจ. รองนพ.สสจ.ปจ.  

 

 


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8432023
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2558
8439
23224
79474
235797
8432023

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)