ปราจีนบุรี ประชุมพิจารณาแนวทางเฝ้าระวัง COVID - 19 เชิงรุก กลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

news016

 

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในการประชุมพิจารณาแนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลักเกณฑ์ประกันสังคมเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แนวทางการเฝ้าระวังเชิงรุกในแรงงานภาคอุตสาหกรรม และระบบการรายงานข้อมูล แนวทางการตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากน้ำเสียของสถานประกอบการ และแนวทางการจัดตั้ง Factory Quarantine ของจังหวัดปราจีนบุรี
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 50 คน

พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8502370
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2725
8398
47942
149821
235797
8502370

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)