นพ.สสจ. ปราจีนบุรี มอบหมายทีม MCATT ลงพื้นที่ เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต จากเหตุการณ์สารกัมมันตรังสี ซีเซียม 137

power point ทำข่าว ปี 2566

วันนี้ (22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.) นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้
ทีม MCATT.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ทีม MCATT โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ลงพื้นที่ประเมินสุขภาพจิตประชาชน หมู่ 6 และหมู่ 8 ต.หาดนางแก้ว และ ต.ลาดตะเคียน และศูนย์วิจัยบำรุงพันธ์สัตว์ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สารกัมมันตภาพรังสี Cs.–.137 โดยมีทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รพ.สต.หาดนางแก้ว และ รพ.สต.ลาดตะเคียน อสม.และภาคีเครือข่ายในพื้น ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกัน พร้อมลงพื้นที่ เพื่อประเมินคัดกรองสุขภาพจิต มีการให้สุขภาพจิตศึกษา ให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้น (PFA).พร้อมทั้งสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงจัดทีมเฝ้าระวังเชิงรับในโรงพยาบาล/รพ. ทั้งนี้ ทีมสุขภาพจิต ได้มีการวางแผนดูแลติดตามต่อเนื่องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางมาตรฐานคู่มือช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิต


 


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8432493
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3028
8439
23694
79944
235797
8432493

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)