ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ.2551 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

16 ม.ค 66

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้ พรบ. สุขภาพจิตพ.ศ. 2551 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566 มี นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ การประชุม ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต และนำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด มีการบูรณาการและประสานงานผ่านคณะอนุกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เน้นการมีส่วนร่วมในชุมชน

สังคมและครอบครัวในการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนและผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน

 


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

3657599
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2876
3282
12685
70995
105472
3657599

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)