รับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

3. ตำแหน่งนักรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 

 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Download PDF

2. เอกสารผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน

Download PDF

3. ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน          word100icon
4. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล  word100icon
5. เอกสารประกอบการการพิจารณาขอนับระยะเวลา  word100icon

พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

7163663
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12623
28705
239075
1404054
1731222
7163663

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)