MOIT17- รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปีงปม.พ.ศ.2567

ขออนุมัติจัดประชุมฯ

ขอเชิญประชุมฯ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานฯ

ภาพถ่ายการประชุมและการอบรมฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและอบรมฯ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ฯ

 

 

 

 


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8850152
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6703
9097
15800
288913
208690
8850152

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)