ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ร่าง)

Download PDF

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เอกสารมีดังนี้

1. แบบภาคผนวก รพ.สต.

2. แบบสรุปราคากลาง ขนาด 5 กิโลวัตต์

3. แบบสรุปราคากลาง ขนาด 7.5 กิโลวัตต์

4. แบบสรุปราคากลาง ขนาด 10 กิโลวัตต์

5. แบบสรุปราคากลางไฟล์เปล่า ขนาด 5 กิโลวัตต์

6. แบบสรุปราคากลางไฟล์เปล่า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์

7. แบบสรุปราคากลางไฟล์เปล่า ขนาด 10 กิโลวัตต์

8. ขอบเขตงาน TOR

9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

10. ร่างเอกสารประกวดราคา

11. ร่างประกาศจังหวัดปราจีนบุรี


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8675600
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
4947
9612
47611
114361
208690
8675600

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)