ปราจีนบุรี เตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Home Isolation

S 64937986

วันนี้ (12 ม.ค. 65) นางอัญชลี มงกุฎทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ใน Home Isolation ณ ห้องประชุมร่วมแรง ชั้น 3 สสจ. ปราจีนบุรี      ผ่านระบบประชุมทางไกล (Webex) ร่วมกับ โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
        ทั้งนี้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามปัญหาอุปสรรค และซักซ้อม ความเข้าใจการจัดบริการในรูปแบบ Home isolation โดยให้การดูแล รักษา ผู้ป่วยโควิด–19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ภายใต้การกำกับ ติดตามของ ทีมบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงวางแผนการดำเนินงาน การประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

 


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

3658936
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
681
3532
14022
72332
105472
3658936

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)