อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอผลงานในการประกวด อสม. ดีเด่นระดับเขต 4,5,6 และภาคกลาง ปี 2566

ประกวดอสม.ระดับเขต มค 66

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ส่ง อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดปราจีนบุรี นำเสนอผลงานในการประกวด อสม. ดีเด่นระดับเขต 4,5,6 และภาคกลาง ปี 2566 จำนวน 7 สาขา ประกอบด้วย
        - การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
        - การส่งเสริมสุขภาพ
        - สุขภาพจิตชุมชน
        - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
        - การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
        - การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
        - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
       โดยเริ่มการประกวดตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ม.ค. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายวุฒิกร พัฒนโสภณ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นางรติกร เลาไพศาลวิชศิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และทีมพี่เลี้ยง รพสต. ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมเพ็ญนภา   ทรัพย์เจริญ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี


 


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

3657278
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2555
3282
12364
70674
105472
3657278

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)