7 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้าง ช่วงเช้าออกปฏิบัติการเชิงรุก (Sentinel Surveillance)

7 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้าง ช่วงเช้าออกปฏิบัติการเชิงรุก (Sentinel Surveillance) หาเชื้อ COVID-19 ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรมจำกัด ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 142 ราย ช่วงบ่าย ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลบ้านสร้าง จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 159 ราย


พิมพ์