แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2566 - 2570)

เงินฝาก

เงินรับฝากออมทรัพย์

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 /ปี 
 2. เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท
 3. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ และคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์
 4. คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ( 31 ธันวาคม)
 5. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00/ปี 
 2. เปิดบัญชีครั้งแรก 100,000 บาท
 3. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ และคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
 4. คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ( 30 มิถุนายน,31 ธันวาคม)
 5. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์สินทวีสุข

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 /ปี 
 2. วงเงินเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 3. ฝากติดต่อกันทุกเดือนละเท่าๆกัน เท่ากับเปิดบัญชีครั้งแรก เป็นระยะเวลา 24 เดือน 
 4. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ และคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี
 5. คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ( 30 มิถุนายน,31 ธันวาคม)
 6. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณสบาย

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 /ปี 
 2. วงเงินเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 3. ฝากติดต่อกันทุกเดือนละเท่าๆกัน จนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 4. คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ( 31 ธันวาคม)
 5. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 /ปี 
 2. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ และคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินรับฝาก
 3. รับฝากเฉพาะเงินที่ได้รับจากเงินบำเหน็จ เงินชดเชย เงินกบข. หรือเงินที่สมาชิกได้รับตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด
 4. คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ( 30 มิถุนายน,31 ธันวาคม)
 5. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

คณะกรรมการ


 

เงินปันผล

1. เงินปันผล  ตามส่วนทุนเรือนหุ้นกับระยะเวลาในอัตราที่ไม่เกินกว่ากฎหหมายกำหนด

2. เงินเฉลี่ยคืน เฉพาะสมาชิกที่กู้เงินและไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้

3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ

 

 

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ผู้สมัครเข้าเป้นสมาชิก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท

 

 

ปันผลและการเฉลี่ยคืน
ปี ดอกเบี้ยเงินกู้ ปันผล เฉลี่ยคืน
2561 7 , 5.5 , 5.75 5.75 5.95
2560 7 , 5.5 , 5.75 6.00 5.25
2559 7 , 5.5 , 5.75 6.00 5.25
2558 7 , 5.5 , 5.75 6.00 5.35
2557 7 , 5.5 , 5.75 6.10 5.5
2556 7 , 5.5 , 5.75 6.2 6.5
2555 7 , 5.5 , 5.75 5.60 6.70
2554 7 , 5.5 , 5.75 5.60 6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราปันผลและเฉลี่ยคืน
ปี ปันผล (%) เฉลี่ยคืน (%)
2561 5.75 5.95
2560 6.00 5.25
2559 6.00 5.25
2558 6.00 5.35
2557 6.10 5.50
2556 6.20 6.50
2555 5.60 6.70
2554 5.60 6.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณสมาชิกสหกรณ์

1. มุ่งมั่นและอุทิศเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ ก้าวหน้า โดยยึดมั่นอุดดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3. สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมสนับสนุน กิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป้นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะ เจ้าของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ รุ่งเรืองมั่นคง
6. มุ่งมั่น ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐ กิจพอเพียง

หน่วยงานภายนอก

สถิติผู้เข้าชม

174747
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
55
158
695
172769
3094
4346
174747

IP ของคุณ : 3.238.116.201
19/07/2024 12:29 น.

ติดต่อเรา

037 213 205

083 981 8959, 090 891 5594

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000