รายละเอียดการติดต่อ

104หมู่8 ต. บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์โทรติดต่อ
083 3981 8959

 

Contact Us

Words from our Mayor

Image

We are trying to transform Urbanus into one good place to live, work and rise your family.

mayor's signature