การฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะ (กลุ่มประชาชนทั่วไป)

 

** สำหรับองค์กร/หน่วยงาน หรืออื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดปราจีนบรี **

ให้ดำเนินการ สำรวจตาม แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะ คลิกที่นี่

ส่งกลับมายัง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โทร 037 211 626 ต่อ 120


พิมพ์