ปราจีนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับ เจ้าหน้าที่ CDCU จ.ปราจีนบุรี รุ่น 4

ข่าวกิจกรรม ฮิต: 729

news009

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit : CDCU) จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 I ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 61 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การแบ่งกลุ่ม ฝึกภาคปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ฝึกการใส่ชุดป้องกันร่างกาย นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
เครดิต ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ปราจีนบุรี
พิมพ์